Phone: ९८१७७३४४९५, ९८१७७३४४९५
प्रदेश न. 2
रुपनी गाउँपालिका | वार्ड न. ३
×
गृह पृष्ठ विद्यार्थी विवरण पात्रो
सम्पर्क

राम नारायण माझी

राम नारायण माझी
  • पुरा नाम: राम नारायण माझी
  • पद: प्रा.शि.गा.पा. अनुदान
  • ईमेल:
  • फोन: ९८०४७०९२०९
  • सामेल भको मिति: 2075-04-29